คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » ธปท. ภาคเหนือ เผย เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว จากอุปสงค์ในประเทศ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ธปท. ภาคเหนือ เผย เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว จากอุปสงค์ในประเทศ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

7 กันยายน 2022
107   0

Spread the love

ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เผย เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว จากความต้องการในประเทศ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ วางแนวทางด้านการท่องเที่ยว ปี 2566 เน้น “ความยั่งยืน” โดยมองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

บ่ายวันนี้ (7 ก.ย. 65) ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยและภาคเหนือ

โดย นางสาววรางคณา อิ่มอุดม ผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้รายงานในที่ประชุม ว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว จากอุปสงค์ในประเทศ และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะที่ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีความชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่า เศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนเศรษฐกิจภูมิภาค ก็พบว่าปรับตัวได้ดีขึ้นในทุกภาค แต่การฟื้นตัวยังคงแตกต่างกัน โดยภาคการเกษตรฟื้นตัวได้ดีกว่า ส่วนการบริโภคและการท่องเที่ยวยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนโควิด-19

สำหรับภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เดือนกรกฎาคม 2565 ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยในช่วงวันหยุดยาวและต่างชาติที่เพิ่มขึ้นหลังการเปิดประเทศ การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวจากการใช้จ่ายหมวดบริการ และสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ รายได้เกษตรกร ขยายตัวมากขึ้น ขณะที่ผลผลิตอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลง และการใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาหดตัว ตามรายจ่ายประจำที่กลับมาหดตัว ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัวต่อเนื่อง โดยเสถียรภาพภายในประเทศ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ทรงตัว จากราคาอาหารสดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาพลังงานชะลอตัวลง ส่วนภาวะแรงงาน ก็ทรงตัว ตามจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ม.33) ที่ใกล้เคียงกันกับเดือนก่อน

ด้านสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงครึ่งปีแรก ห้วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 นั้น นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ 19.91 และรายได้จากการท่องเที่ยวลดลง ร้อยละ 50.71 โดยพบว่ารายได้ส่วนใหญ่มากจากนักท่องเที่ยวชาวไทย สูงกว่า 25,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้มีการวางแนวทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว ปี 2566 ที่จะเน้น “ความยั่งยืน” ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมองว่าจำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว

ในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3/2565 คาดว่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน จากค่าครองชีพและราคาพลังงานที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยกดดันการบริโภค อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวแบะกิจกรรมต่าง ๆ ในเมืองหลักมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ส่วนรายได้เกษตรกร ขยายตัวชะลอลง ตามด้านผลผลิตที่ชะลอตัวลง และเกษตรกรเผชิญกับต้นทุนผลิตที่สูงขึ้น ขณะที่การผลิตมีทิศทางเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามความต้องการของประเทศคู่ค้าที่ยังมีอยู่ โดยกลุ่มอาหารแปรรูปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังคงเป็นเครื่องยนต์สำคัญในภาคการผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี