ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดพะเยา ตรวจเชื้อโควิด 19 เชิงรุกโดย รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรมัย

จังหวัดพะเยา ตรวจเชื้อโควิด 19 เชิงรุกโดย รถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรมัย

22 เมษายน 2021
227   0

Spread the love

นายชุติเดช     มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา   นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก จังหวัดพะเยา  โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง  พื้นที่จังหวัดพะเยา   ซึ่งแผนปฏิบัติการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เชิงรุกในครั้งนี้ ดำเนินการโดยทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2564 โดยมีเป้าหมายในการตรวจคัดกรองวันละ 400 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา อำเภอจุน อำเภอเชียงคำ และอำเภอดอกคำใต้

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( โควิด19 ) จังหวัดพะเยาระลอกเมษายน ถึงวันที่ 21 เมษายน 2564  พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อโควิด19 จำนวนทั้งสิ้น 63 ราย ทุกรายยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ในจังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยในพื้นที่ 8 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองพะเยา 29 ราย อำเภอจุน     10 ราย อำเภอเชียงคำ 9 ราย อำเภอดอกคำใต้ 5 ราย อำเภอปง 3 ราย อำเภอภูซาง 3 ราย อำเภอแม่ใจ 2 ราย อำเภอเชียงม่วน 1 ราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 รายและอำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วย ได้แก่ อำเภอภูกามยาว ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด อำเภอและตำบล ได้มีการติดตามผู้ป่วย  ติดเชื้อโควิด19

ทุกราย และจากรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ทุกราย พบว่า มีการติดเชื้อในครอบครัว จำนวน 8 ครอบครัว ผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 26 ราย อายุต่ำสุด 1 ปี สูงสุด 79 ปี อายุเฉลี่ย 29 ปี ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย จะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จะได้รับการแนะนำให้มีการเฝ้าระวังอาการตนเอง เป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการไข้ ครั่นเนื้อครั่นตัวหรือระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปตรวจทันทีที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ ( วันที่ 21 เม.ย.64 )จังหวัดพะเยา  มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19  สะสมแล้วจำนวน 63 ราย  แบ่งเป็นกลุ่ม 2 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วย เป็นกลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูง 18 จังหวัด  ถือเป็นผู้ป่วยกลุ่มใหญ่ของ จ.พะเยา     และกลุ่มที่ 2   คือกลุ่มที่ติดจากครอบครัว ที่มีญาติเดินทางมาจากพื้นที่สีแดง   โดยคณะกรรมโรคติดต่อจังหวัด ได้มีการออกประกาศคำสั่ง เพื่อควบคุมฉบับล่าสุด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่   ณ ปัจจุบัน จากการวิเคราะห์พบว่า  บางหมู่บ้านมีการแพร่ระบาดในวงครอบครัว  ทั้งนี้เกรงว่า  ในอนาคตหากไม่ได้รับการตรวจหาเชื้ออย่างทั่วถึง บางรายอาจหลุดรอดไปแพร่เชื้อได้   แต่ขอยืนยันว่า ณ ขณะนี้จังหวัดพะเยา ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และไม่มีการแพร่ระบาดในวงรอบที่ 2    และวันนี้  ก็ได้มีการนำรถพระราชทานชีวนิรภัย  มาตรวจหาเชื้อเพื่อความอุ่นใจของประชาชน  ทั้งนี้เพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยง   ส่วนพี่น้องประชาชนคนใด ที่ไม่ได้รับการประสานงานจาก อสม.ให้มาตรวจ  ก็ไม่ต้องกังวลใจ ขอให้ป้องกันตนเองอยู่ที่บ้าน สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง   แต่ถ้าหากได้รับการแจ้งให้มาตรวจหาเชื้อ  ก็ขอให้ป้องกันตนเอง  ระหว่างรอผลการตรวจก็ขอให้ดูแลสุขภาพคนเองด้วย

ด้านนายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา  ได้ฝากถึงประชาชนชาวพะเยา และคนที่จะเดิมทางมายังจังหวัดพะเยาว่า  ขอให้ประชาชนบอกไทม์ไลน์ที่แท้จริงแก่เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค  ซึ่งขณะนี้ถือว่าเป็นปัญหามาก  เพราะมีบางราย  ไม่ยอมบอกความจริง  ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ล่าช้า  ขณะเดียวกันยังพบว่า  ยังมีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงอยู่    จึงขอให้ปฏิบัติตามมาตรการคุมควบโรคของจังหวัด โดยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เพื่อประเมินความเสี่ยงตัวท่าน  จากนั้นให้ดำเนินการตามเจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด  ข้อมูลล่าสุดขณะนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้ออายุต่ำสุดเพียง 1 ขวบ  สูงสูดอายุ 79 ปี  และผู้สูงอายุนี้เมื่อติดเชื้อโควิด19  แล้ว  โอกาสเสียชีวิตสูงมาก   ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจัง  ในการป้องกันการแพร่ระบาด  ส่วนแผนการฉีดวัคซีนนั้นกลุ่มแรกเป็นกลุ่มแพทย์ อสม.ด่านหน้า  กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ โดยกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 23 เม.ย.64 แต่ได้มีการขยายไปจนถึงวันที่ 25 เม.ย.64  นี้  หลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มประชาชน  โดยจะเริ่มฉีดตั้งแต่เดือน มิ.ย.64เป็นต้นไป