พากินพาเที่ยว » พิษณุโลกร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลกแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2565

พิษณุโลกร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลกแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2565

7 กันยายน 2022
141   0

Spread the love

พิษณุโลกร่วมกับ เทศบาลนครพิษณุโลกแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี 2565

ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก นางวิเชียร น้อยน้ำใส ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลวัดพริก ร่วมแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565
จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางน้ำและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีงานประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญและมีชื่อเสียงสืบต่อกันมาแต่ครั้งอดีต ได้แก่การแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดการแข่งขันสืบทอดกันมาไม่น้อยกว่า 50 ปี ซึ่งในสมัยก่อนนั้นมีการแข่งขันเรือยาวกันหลายสนามได้แก่ สนามหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สนามหน้าวัดท่ามะปราง สนามหน้าวัดจันทร์ตะวันออก สนามหน้าวัดพันปี สนามหน้าวัดบางทรายเป็นต้น

การแข่งขันดังกล่าวเริ่มต้นมาจากการแข่งขันในระดับท้องถิ่นที่นําเรือมาแข่งขัน กันเองและค่อยๆ พัฒนาจากระดับท้องถิ่นเป็นระดับจังหวัด จนปัจจุบัน เป็นงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานในระดับประเทศ โดยมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจากทั่วทุกสารทิศที่มาแข่งขันประลองความเร็วแห่งสายน้ำ
น่านและเป็นสนามการแข่งขันที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ดังนั้น จังหวัดพิษณุโลกจึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนา การจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับนโยบายการท่องเที่ยววิถีไทยของรัฐบาล จังหวัดพิษณุโลกจึงขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในท้องถิ่นให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่จะเข้ามาท่องเที่ยวบ้านเรา โดยเฉพาะการต้อนรับ การบริการที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มที่มีมิตรไมตรี การให้ความสะดวก ความปลอดภัย โดยเน้นให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามนโยบาย ต่อไป


สำหรับประเภทของการแข่งขันเรือยาวจัดให้มีการแข่งขัน 9 ประเภท คือ
1 เรือยาวใหญ่ประเภท ก. (ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน)
– ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว พร้อมรางวัลเงินสด 50,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
2. เรือยาวใหญ่พื้นบ้าน (ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน )
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมรางวัลเงินสด 30,000 บาท
และพระพุทธชินราชบูชา
3.เรือยาวกลาง ประเภท ก. ฝีพายตั้งแต่ 31 ไม่เกิน 40 คน)
– ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พร้อมรางวัลเงินสด 25,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
4.เรือยาวเล็ก ประเภท ก. ฝีพายไม่เกิน 30 คน) ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พร้อมรางวัลเงินสด 20,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
5.เรือยาวเล็ก ประเภท ก.2 (ฝีพายไม่เกิน 30 คน) ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท
6.เรือจิ๋ว (ฝีพายไม่เกิน 12 คน)
– ชิงรางวัลถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา
7.เรือท้องถิ่น (ฝีพายไม่เกิน 3 คน) ชิงรางวัลถ้วยเกียรติยศ พร้อมรางวัลเงินสด 5,000 บาท
8.เรือสิงห์สองแคว 7 ฝีพาย ประเภทเชื่อมความสามัคคี ระหว่างท้องถิ่นชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาพร้อมรางวัลเงินสด 8,000 บาท และ พระพุทธชินราชบูชา
9.เรือยาวเล็ก ข ภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)
– ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท


โดยสรุปจํานวนเรือที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1. เรือยาวใหญ่ประเภท ก.
2. เรือยาวใหญ่พื้นบ้าน
3. เรือยาวกลาง ประเภท ก.
4. เรือยาวเล็ก ประเภท ก.
5. เรือยาวจิ๋ว (อยู่ระหว่างการรับสมัคร)
7. เรือท้องถิ่น ๓ ฝีพาย (อยู่ระหว่างการรับสมัคร)
8. เรือสิงห์สองแคว ๗ ฝีพาย (อยู่ระหว่างการรับสมัคร)
9. เรือยาวเล็ก ข (ภายในจังหวัดพิษณุโลก) (อยู่ระหว่างการรับสมัคร)
กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน โดยพิธีเปิด การแสดงจากสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก ขบวนแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานทางบกและขบวนเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทานทางน้ำอันงดงาม
สีสันบนสายน้ำน่านที่น่าประทับใจ ขบวนแห่ผ้าห่มพระพุทธชินราช และขบวนแห่ผ้าป่าหัวเรือ ตลอดจนพิธีทอดผ้าป่าหัวเรือ โดยชาวบ้านท่าโรงและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำน่าน ซึ่งเป็นจุดกำเนิด การแข่งเรือยาวหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวที่สนใจ ได้ไปเที่ยวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ มีความสนุกสนาน ท้าทายชิงความเป็นเจ้าแห่งสายน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จัดขึ้นวันที่ 17 -18 กันยายน 2565

cr ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก