พากินพาเที่ยว » คลองแม่ข่าแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่

คลองแม่ข่าแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่

30 สิงหาคม 2022
142   0

Spread the love

ความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้รับผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี พร้อมเตรียมพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนริมฝั่งคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2565 ถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลแก้ไขปัญหา พบว่า ภายหลังการปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่บริเวณสะพานระแกง ได้รับกระแสตอบรับจากประชาชน และนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาถ่ายรูป Check in เป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมีการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ อาทิ การเปิดร้านกาแฟ ร้านขายของฝาก ของที่ระลึก จนทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมเคลื่อนย้ายประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองแม่ข่า ทางด้านทิศตะวันออกไปยังพื้นที่พักพิงที่หน่วยงานราชการได้จัดสรรไว้ เพื่อดำเนินการจัดระเบียบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และแก้ปัญหาการรุกล้ำลำคลองแม่ข่าต่อไป