ข่าวภาคเหนือ » อำเภอพิชัย​ อุตรดิตถ์​เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความขัดสนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

อำเภอพิชัย​ อุตรดิตถ์​เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความขัดสนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

21 สิงหาคม 2022
190   0

Spread the love

อำเภอพิชัย​ อุตรดิตถ์​เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความขัดสนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและขจัดความขัดสนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยปลัดอำเภอพิชัย เจ้าหน้าที่ ที่ว่าการอำเภอพิชัย วิทยากรกลุ่มจากสำนักงานเกษตรอำเภอพิชัย และคณะคุณครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิชัย ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกำหนดการฝึกอบรม เวลา 08.30 – 16.00 น. กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน ได้แก่ กลุ่มผู้ตกเกณฑ์ TPmap และประสบปัญหาในการสำรวจข้อมูลในระบบ ThaiQM ของกรมการปกครอง อีกทั้งได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในฐานการเรียนรู้ต่างๆด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดภายใต้โครงการฝึกอบรมเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิธีการดำเนินการเกษตร ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้บนวิถีชีวิตแบบพอเพียงโดยนำองค์ความรู้ตามแนวทางพระราชดำริไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ต่อไปอย่างยั่งยืน

ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​