สกู๊ปพิเศษ » กองทัพภาคที่ 3 เร่งแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนกว่า 5,597 ครัวเรือน ใน 13 จังหวัด ภายหลังประสบภัยแล้ง

กองทัพภาคที่ 3 เร่งแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนกว่า 5,597 ครัวเรือน ใน 13 จังหวัด ภายหลังประสบภัยแล้ง

22 เมษายน 2021
572   0

Spread the love

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”เป็นโครงการที่กองทัพบกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน  ทำให้หลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลจากระบบชลประทานของภาครัฐ
ในส่วนกองทัพภาคที่ 3  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก, กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก ได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์นำน้ำอันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเพื่อการอุปโภคและบริโภค

ทั้งนี้การลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามพื้นที่ต่าง ๆ   จากสถิติของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 พบว่า ในห้วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 20 เมษายน 2564   กองทัพภาคที่ 3 ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 5,597 ครัวเรือน ในพื้นที่  54  ตำบล  32  อำเภอ  13  จังหวัด   ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ น่าน พิษณุโลก  ตาก แม่ฮ่องสอน อุทัยธานี นครสวรรค์ ลำพูน อุตรดิตถ์ แพร่ ลำปาง พะเยา และจังหวัดเชียงใหม่  โดยแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งสิ้น 3,276,000 ลิตร  โดยเฉพาะพื้นที่ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จังหวัดลำพูน ,ต.วังพิกุล อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก และ ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีประชาชนประสบภัยแล้งกว่า 500 ครัวเรือน

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้ หลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม ทำให้หน่วยทหารและส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในแต่ละจังหวัดเพื่อแจกจ่ายน้ำตามบ้านเรือนของประชาชน ประกอบกับสถานการณ์โรคโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถออกจากบ้านเพื่อใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ทั้งนี้กองทัพภาคที่ 3 ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดารที่ยากต่อการเข้าถึง ในลักษณะการเติมน้ำในที่เก็บน้ำชุมชน ทั้งนี้ หากได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งสามารถติดต่อได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านท่าน หรือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859

กาญจนา   เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3