ข่าวภาคเหนือ » อบจ.พิษณุโลก ช่วยเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลก ช่วยเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก

2 สิงหาคม 2022
143   0

Spread the love

อบจ.พิษณุโลก ช่วยเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ต.บ้านป่า อ.เมืองพิษณุโลก


วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ประเชิญ เพชรจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ 5 บ้านแซ่ ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับ นายอำนวย ฤทธิ์น่วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า พร้อมผู้นำท้องที่ในตำบลบ้านป่า ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ช่วยดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

เนื่องจากพบว่าบ่อบาดาลดังกล่าวมีระดับความลึก 60 เมตร และปริมาณน้ำ 3,000 ลิตร ต่อชั่วโมง ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีอายุการใช้งานยาวนาน ประกอบกับมีสีขุ่นและเป็นสนิมจนไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ส่งผลให้ประชาชนทั้งหมู่บ้านกว่า 180 หลังคาเรือน ไม่มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก จนต้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคจากทางฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มาเติมใส่แท้งค์น้ำผลิตประปาหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวให้แก่ประชาชน กระทั่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้มาช่วยดำเนินการเป่าล้างทำความสะอาดบ่อบาดาลดังกล่าวเพื่อให้น้ำสะอาดมากขึ้นช่วยแก้ปัญหาเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนต่อไป.


cr ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก