พากินพาเที่ยว » ทส.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัด “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทส.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัด “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1 สิงหาคม 2022
104   0

Spread the love

ทส.ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัด “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม พ.ศ. 2565” ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชวนคนไทยสวมเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมงานตั้งแต่ 10 ส.ค. ถึง 31 ธ.ค.65

ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการแถลงข่าว “การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565” ขึ้น โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวร่วมกับนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

นายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้รวมทั้งหมด 44 โครงการทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน และสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เยาวชนและประชาชน โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ที่จัดขึ้นได้เลือกสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดงาน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อในพระนามาภิไธย อีกทั้งในช่วงปี พ.ศ. 2539-2549 พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จำนวน 9 ครั้ง นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง โดยภายในงานประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “90 พรรษา บรมราชินีนาถ พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสังกัด ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเปิดให้เข้าชมเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระยะทาง 1.3 กิโลเมตรผ่านเส้นทางวงศ์ปาล์ม ถั่ว เฟิน และลานสน ภายในเส้นทางมีการจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ การเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์ ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการลงนามถวายพระพร ในรูปแบบ Onsite และ Online ของทุกหน่วยงานในสังกัดทส. ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมงาน

ด้าน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นมหามงคลยิ่ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ นับเป็นการจัดงานเฉลิมพระเกียรติครั้งประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ การตกแต่งพระบรมฉายาลักษณ์ รวมทั้งให้การสนับสนุนงานด้านพิธีการ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ด้วย


นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กล่าวเสริมว่า นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าวแล้ว ทุกท่านยังจะได้สัมผัสคุณค่าความงดงามของพรรณไม้ไทย และแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ อาทิ Canopy Walks เส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ซึ่งขณะนี้มีการจัดงาน ไดโนแรพเตอร์แอนด์เดอะแก๊ง ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกันจัดงาน ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

จึงขอเชิญชวนเยาวชนและประชาชน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565 ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่