ข่าวภาคเหนือ » ฉก.ทพ.36 ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบนายทุนบุกรุกตัดไม้ พร้อมยึดไม้ของกลางหลายรายการ

ฉก.ทพ.36 ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบนายทุนบุกรุกตัดไม้ พร้อมยึดไม้ของกลางหลายรายการ

21 เมษายน 2021
240   0

Spread the love

ฉก.ทพ.36 ร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พบนายทุนบุกรุกตัดไม้  พร้อมยึดไม้ของกลางหลายรายการ

กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่ลาน้อย  เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรแม่ลาน้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  337  และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าและพัฒนา ที่  4  แม่ฮ่องสอน  เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณบ้านแม่แลบ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบตัดไม้ จากการตรวจสอบพบตกไม่สักถูกตัด จำนวน 10 ตอ กระจายในพื้นที่ จำนวน  25   ตอ  และไม้สักท่อนอีกจำนวน  12 ท่อนยาว  เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้ เพื่อขยายผลการจับกุมไปยังกลุ่มนายทุนและมอดไม้ที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้ในพื้นที่  ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือประชาชนในชุมชน ร่วมสอดส่องดูแล รักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ หากพบเห็นการลักลอบตัดไม้ หรือกลุ่มคนต้องสงสัยให้แจ้งยังผู้นำชุมชน เพื่อประสานหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยทหารเข้าตรวจสอบพื้นที่