เกษตรเพื่อชีวิต » ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ เครือข่ายรักป่าต้นน้ำและ มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการต่อยอด ในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ เครือข่ายรักป่าต้นน้ำและ มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการต่อยอด ในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

25 กรกฎาคม 2022
193   0

Spread the love

ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ เครือข่ายรักป่าต้นน้ำและ มทร.ล้านนา น่าน ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการต่อยอด ในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมและดำเนินการในโครงการ “ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง” ที่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ภายใต้การนำของนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด โดยชุมชนบ้านห้วยหาด เป็นชุมชนที่ได้ดำเนินการทำโครงการชีววิถี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “โครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง”

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางทีมงานได้มีกิจกรรมการขยายพันธุ์ปลา ด้วยวิธีการจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลามาฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่และฉีดน้ำเชื้อเพิ่มอีกรุ่น ก่อนปล่อยปลาลงบ่อเพาะพันธุ์ปลา เพื่อให้ได้ปริมาณลูกปลาจำนวนมากที่สุด เมื่อได้ลูกปลาแล้วต้องบริบาลไว้ 60 วัน จนโตและแข็งแรงพอจึงจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่อไป โดยมีเป้าหมายร่วมกันเป็นปลาในท้องถิ่น เช่น ปลาพลวงหิน ปลาเวียน ปลาปีกแดง ปลาแก้ม ปลามัน กบภูเขา เขียด และปูผา และในวันนี้ได้ร่วมกันนำปลาที่เพาะพันธุ์ไว้ก่อนหน้านี้ มาปล่อยคืนธรรมชาติ จำนวน 20,000 ตัว ซึ่งในอนาคตคาดหวังว่า แหล่งน้ำธรรมชาติที่นี่จะเกิดความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์สัตว์น้ำมากมาย เป็นห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติ เป็นการเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติ ที่ทางชุมชนบ้านห้วยหาด ได้เริ่มดำเนินการมาก่อนหน้านี้ และกิจกรรมในครั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ (อดีตที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด) แกนนำกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” ที่ได้สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ปลา ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่บ้านห้วยหาด อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาดูงาน ได้อีกทางหนึ่งด้วย

cr บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน