ข่าวภาคเหนือ » กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565

23 กรกฎาคม 2022
235   0

Spread the love

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อ 22 ก.ค.65 พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ช.ร เข้าสถานการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมกับ มทบ.37, กอ.ปภ.จ.ชร. ,ศูนย์ ปภ.เขต15 ,นพค.35 บก.ทท,ฉก.ม.3,ร.17พัน.3,ทต.นางแล,ศูนย์ฯเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยภิบัติเชียงราย,มูลนิธิศิริกรณ์เชียงราย, ในส่วนอำนวยการฝึก กรณีอพยพผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม กรณีเหตุการณ์จำลองพิ้นที่ประสบภัย ณ บ้านนางแลใน(ลิไข่)หมู่ที่7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย โดยพื้นที่การฝึก ณ บ้านลิไข่ มีบ่งการฝึกดังนี้ สถานการณ์ฝึกวันที่1( วันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 05.00 น.) กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ อาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มได้

สถานการณ์ฝึกวันที่ 2 (วันที่ 20 ก.ค.65 )สถานีอุตุนิยมวัดปริมาณน้ำฝน บ้านนางแลใน วัดได้ 280 มม. เกิดน้ำป่ารุนแรงและดินถล่มพื้นที่บ้านนางแลใน(บ้านลิไข่) โดยมีผู้ประสบภัยติดอยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย มายังศูนย์ช่วยเหลือพักพิงบริเวณ วัดนางแล สถานการณ์ฝึกวันที่ 3 (วันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 07.00 น.) ฝนลดระดับลง สถานการณ์น้ำป่าเข้าสู่ภาวะคลี่คลาย พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ สถานการณ์ฝึกวันที่4 (วันที่ 27 ก.ค.65 )สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ดำเนินการอพยพผู้ประสบภัยกลับพื้นที่อาศัย และได้มีการทบทวนหลังการปฏิบัติการ(AAR) ณ อาคารควบคุมไฟป่า เทศบาลตำบลนางแล อ.เมืองเชียงราย