คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » กศน.อ.ร้องกวาง ทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ Eco Print  หวังลดใช้สารเคมีเพื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งแวดล้อม

กศน.อ.ร้องกวาง ทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ Eco Print  หวังลดใช้สารเคมีเพื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งแวดล้อม

23 กรกฎาคม 2022
204   0

Spread the love

กศน.อ.ร้องกวาง ทำผ้าพิมพ์ลายใบไม้ Eco Print  หวังลดใช้สารเคมีเพื่อสร้างมูลค่าจากสิ่งแวดล้อม


ที่ กศน.อำเภอร้องกวาง นางสาววรรณิศา ใจกลม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร้องกวาง มอบหมายให้ ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาและประชาชน เข้าร่วม จัดทำโครงการพัฒนาสังคมชุมชน รณรงค์ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมผ้าพิมพ์ลายใบไม้ Eco Print หรือจะเรียกว่า“การอุ๊กผ้า” การบ่มผ้าด้วยความร้อน เพื่องดใช้สารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างมูลค่าจากสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นใบไม้ ดอกไม้ที่ให้สีสันที่สวยงาม นำมาพิมพ์บนผืนผ้า ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นางสาววรรณิศา ใจกลม กล่าวว่า ทาง กศน.อำเภอร้องกวาง มอบหมายให้ ครูอาสาสมัครฯ และครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาและประชาชน เข้าร่วม จัดทำโครงการพัฒนาสังคมชุมชน รณรงค์ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมผ้าพิมพ์ลายใบไม้ Eco Print หรือจะเรียกว่า“การอุ๊กผ้า” เป็นการบ่มผ้าด้วยความร้อน เพื่องดใช้สารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างมูลค่าจากสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นใบไม้ ดอกไม้ที่ให้สีสันที่สวยงาม นำมาพิมพ์บนผืนผ้า ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่