เกษตรเพื่อชีวิต » กรมทรัพยากรน้ำ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่แหล่งเก็บกักน้ำชุมชน

กรมทรัพยากรน้ำ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่แหล่งเก็บกักน้ำชุมชน

21 กรกฎาคม 2022
215   0

Spread the love

กรมทรัพยากรน้ำ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่แหล่งเก็บกักน้ำชุมชน

วันที่ 21ก.ค.2565 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำ ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2565 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก็าซเรือนกระจก สร้างรายได้จากคาร์บอน เครติด ในพื้นที่แหล่งเก็บกักน้ำของชุมชน ทั่วประเทศ สอดคล้องตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1ถึงภาค11 ดำเนินการปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯโดยรอบของแหล่งเก็บกักน้ำของชุมชน ที่กรมทรัพยากรน้ำที่ได้สร้างหรือพัฒนาขึ้น เป็นการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของแหล่งเก็บกักน้ำชุมชน ให้มีความร่มรื่น ทัศนียภาพสวยงาม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดก็าซเรือนกระจก สร้างรายได้จากคาร์บอนเคดิตให้กับชุมชนในอนาคต

นายภาดลฯอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ยังได้กล่าวต่อไปว่า วันนี้ (21 ก.ค. 2565) นายพิสิทธิ์ ทิตย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สทภ.2 ร่วมกับ นายรังสรรค์ ดวงลูกแก้ว นายกอบต.ตำบลท่าดินดำ พร้อมด้วยประชาชน และผู้นำท้องถิ่น รวม 100 คน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2565 บริเวณโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงวังท่าดินดำ แหล่งน้ำปึกอ้อ แหล่งน้ำหนองบัวพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สำหรับต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้เป็นต้นไม้ให้ความร่มรื่น เช่น ประดู่ มะค่า ยางนา ต้นไม้กินได้เ่ช่น ขี้เหล็ก ต้นไม้ให้ความสวยงาม ชมพูพันธ์ทิตย์ รวมจำนวน 1,000 ต้น

นายภาดลฯอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำแก้มลิงวังท่าดินดำ แหล่งน้ำปึกอ้อ แหล่งน้ำหนองบัวพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการ 380 ครอบครัว จำนวน 1,625 คน มีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการใช้สอยแหล่งน้ำตามโครงการดังกล่าวจำนวน 2,000ไร่