ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดเชียงราย ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สาย เป็นพื้นที่ควบคุม ค้นหาเพื่อติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ป้องกันแพร่ระบาดโรค COVID-19

จังหวัดเชียงราย ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สาย เป็นพื้นที่ควบคุม ค้นหาเพื่อติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ป้องกันแพร่ระบาดโรค COVID-19

21 เมษายน 2021
242   0

Spread the love

จังหวัดเชียงราย ประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอแม่สาย เป็นพื้นที่ควบคุม ค้นหาเพื่อติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ป้องกันแพร่ระบาดโรค COVID-19

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย ว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ระลอกใหม่เดือนเมษายน 2564 ซึ่งพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและกระจายเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย เพื่อการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปีพ.ศ.2558 ในการป้องกันระงับยับยั้ง

จังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดพื้นที่ตำบลเป็นพื้นที่ควบคุมทั้ง 2 อำเภอ คือ เขตอำเภอเมือง ประกอบด้วย 5 ตำบล คือ ตำบลเวียง ตำบลรอบเวียง ตำบลริมกก  ตำบลบ้านดู่ และตำบลท่าสุด และอำเภอแม่สาย ประกอบด้วย 3 ตำบล คือ ตำบลแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ และตำบลโป่งงาม

โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้ควบคุม ติดตามและดูแล สั่งให้ผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดเชียงราย มาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงจะต้องให้กักตัวเองที่บ้านพักหรือที่พักอาศัย Home Quarantine โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติการ เฝ้าระวังบุคคลที่ทำผิดเงื่อนไข ให้ดำเนินการควบคุม ค้นหา และติดตามผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงหรืองานรื่นเริง และกิจกรรมการรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่จำเป็น อย่างเคร่งครัด และเร่งด่วนด้วย   ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 พระราชบัญญัติโรคติดต่อปี พ.ศ. 2558 มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง