ข่าวภาคเหนือ » กธจ.แพร่ “เร่งลงพื้นที่” สอดส่องโครงการที่จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปี65 ในพื้นที่ อ.เมืองแพร่

กธจ.แพร่ “เร่งลงพื้นที่” สอดส่องโครงการที่จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปี65 ในพื้นที่ อ.เมืองแพร่

19 กรกฎาคม 2022
101   0

Spread the love

กธจ.แพร่ “เร่งลงพื้นที่” สอดส่องโครงการที่จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ อ.เมืองแพร่(อย่างไม่เป็นทางการ)

คณะกรรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ (กธจ.แพร่) โดย นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. แพร่ ,ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ชมภูพันธ์รองคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นายเดชา ชัยชนะ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้างและนายธีรพงษ์ ธงออน ที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สอดส่องโครงการที่จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ (อย่างไม่เป็นทางการ) จังหวัดแพร่ จำนวน 6 โครงการ


1.โครงการขยายท่อเมนประปาซอยข้างบ้านนางบัวผินกำจัดภัย ถึงฌาปนาสถาน บ้านป่าแดงหมู่ที่ 2 ตำบลป่าแดง เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยงบประมาณ 776,000 บาท เทศบาลตำบลช่อแฮ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยมี นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ นายจรัสฤทธิ์ โยธกุลสิริ ผู้อำนวยการกองช่าง ให้การต้อนรับและร่วมสอดส่องโครงการ
2.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ.ทุ่งโฮ้ง ม.5 ก้วาง 5 เมตร ยาว 628 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมี นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง นายมานพ นะเที่ยง ผู้อำนวยกองช่าง นายชนินทร์ พรวญหาญ นายช่างชำนาญงาน ฯ นำสอดส่องโครงการ

ทาง นายวชิรพงศ์ โกสิน กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้รับเงินอุดหนุน มาในครั้งนี้ จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่ไหลมาจากหมู่ 2 หมู่ 7 ข้ามถนนสาย 101 ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นเวลานานมาก โครงการนี้อยู่ระหว่างในช่วงดำเนินการก่อสร้างและใกล้แล้วเสร็จ ผลกระทบที่พี่น้องชาวบ้านในตำบลทุ่งโฮ้งที่เคยได้รับก็จะหมดไปส่วนแต่ยังปัญหาอีกเล็กน้อย ทำรางระบายแบบก้างปลามาเชื่อมกับทางระบายน้ำตามโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล เส้นนนี้ ที่กำลังก่อสร้างปัญหาก็น่าจะหมดไป


โครงการที่ 3 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.มหาโพธิ์-ม.รามคำแหง กว้าง 8-9 เมตร
ยาว 1,323เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ 1,1837 ตรม.เทศบาลตำบลป่าแมต เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยมี นายภูวดล อะโน ผู้อำนวยกองช่าง ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง มานำสอดส่องโครงการ โครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่และตำบลใกล้เคียง ซึ่งเส้นถนนดังกล่าวเดิมนั้นมีผิวจราจรที่ขรุขระ เป็นหลุมมาก มีการปรับหน้าผิวใหม่ ทำการเดินทางจะมีความยากลำบาก หลังจากได้รับงบประมาณทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมีการสัญจรมีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น

4.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล บ้านต้นค่า ม.2 ต.แม่ยม ฯ กว้าง 4 เมตร ยาว 3,250 เมตร หนา 0.15เมตร ไหล่ทางข้างละ0.20เมตร พื้นที่ 13,000 ตรม. มีนายณรงศักดิ์ พรวญหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม พร้อมคณะบริหาร นางณัฐชา มหาวงศ์ ประธานสภา และสมาชิก มาร่วมสอดส่งโครงการ

นายณรงศักดิ์ พรวญหาญ กล่าวว่า ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม มีงบประมาณที่บริหารจัดการน้อยมาก ซึ่งแต่ละปีจะต้องใช้เม็ดเงินให้คุ้มค่าเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดีมาก จะทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนในการสัญจรสะดวกเพิ่มมากขึ้น

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พร.ถ 33 – 004 จำนวน 2 ช่วง บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 ช่วงแรก กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 2,085 เมตร พื้นที่รวม 8,115 ตารางเมตร มี นายสัมฤทธิ์ ข้ามสาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมคณะบริหาร สิบเอกนิเวศน์ แก่นเรณู ปลัดองค์การบริหาร ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม นำสอด โครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะมีถนนไปในพื้นที่การเกษตรทำให้ขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น

และ 6.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ.ห้วยฮ้อ ม.13 ต.ห้วยม้ากว้าง 5 เมตร ยาว1,405 เมตร หนา 0.05เมตร พื้นที่ 7,025 ตรม. อบต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เป็นผู้รับผิดชอบโดยมี นายชัยณรงค์ ลือโฮ้ง ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่ นำสอดส่องโครงการ

สำหรับโครงการนี้นับว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยม้าและใกล้เคียง พี่น้องชาวบ้านจะใช้ไปพื้นที่การเกษตรและมีถนนสัญจรเพิ่มมากขึ้น   นายเดชา ชัยชนะ ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมก่อสร้าง กล่าวว่า โครงการต่างๆที่ลงไปสอดส่อง นับว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวแพร่เป็นอย่างมาก

cr ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่