ข่าวภาคเหนือ » พิษณุโลก ฝ่ายปกครองจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารเน้นย้ำให้ปิดบริการ 3 ทุ่ม

พิษณุโลก ฝ่ายปกครองจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารเน้นย้ำให้ปิดบริการ 3 ทุ่ม

21 เมษายน 2021
343   0

Spread the love

พิษณุโลก ฝ่ายปกครองจังหวัดพิษณุโลกลงพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารเน้นย้ำให้ปิดบริการ 3 ทุ่ม

นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานความมั่นคง บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองพิษณุโลก สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจเมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และกองร้อยอาสารักษาดินแดนพิษณุโลกที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำการดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่  2717/2564  ลว. 10 เม.ย.64  เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก โดยเน้นย้ำมาตรการจำกัดเวลาการให้บริการสถานที่จำหน่ายอาหารเปิดบริการได้ไม่เกิน 21.00 น. การงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่จำหน่ายอาหารและใช้มาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก