ข่าวภาคเหนือ » กองพันพัฒนาที่ 3 นำกำลังพลทำนาโยน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กองพันพัฒนาที่ 3 นำกำลังพลทำนาโยน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

19 กรกฎาคม 2022
169   0

Spread the love

กองพันพัฒนาที่ 3 นำกำลังพลทำนาโยน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


พันโท วัชรินทร์ ไทรแก้ว ผู้บังคับกองพันพัฒนาที่ 3 นำกำลังพลจัดกิจกรรมทำนาโยน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานรักษาและต่อยอด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2565 บริเวณพื้นที่แปลงนาสาธิตของหน่วย โดยปลูกกล้าพันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 บนพื้นที่ 3.5 ไร่ ซึ่งจะครบกำหนดเก็บเกี่ยว 120 วัน ห้วงเดือน พ.ย. 65