เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ริม”

“เกษตรชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ริม”

19 กรกฎาคม 2022
144   0

Spread the love

“เกษตรชวนอุดหนุนสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่ริม”


วันที่ 19 กรกฎาคม 2565  นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม ติดตามความก้าวการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่มในพื้นที่ตำบลโป่งแยง ได้แก่
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาโวคาโดบ้านโป่งแยงนอก โดยนางสาวอนันตยา สาตะถา ประธานกลุ่ม ประกอบด้วยจำนวนสมาชิก 74 ราย ผลิตกล้าพันธุ์อาโวคาโดเพื่อจำหน่าย จำหน่ายผลรับประทานสด
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโป่งแยงนอกคอฟฟี่ ดอยม่อนจิ้ง จำนวนสมาชิก 25 ราย ผลิตกาแฟ เมล็ดกาแฟคั่ว นางอรนุช สาตะถา ประธานกลุ่ม


ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยเกษตรอำเภอได้สนับสนุนองค์ความรู้ และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ โดยทั้ง 2 กลุ่ม รวมกลุ่มประกอบกิจกรรมเป็นไปอย่างเกื้อกูล โดยอาศัยศักยภาพพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกอาโวกาโดและกาแฟ แบบไม่ใช้ โดยทางกลุ่มทำขั้นตอนทุกอย่างเองตลอดกระบวนการผลิต ทั้งปลูก เก็บ คั่วกาแฟเอง แปรรูปผลผลิต จำหน่ายทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ ก่อเกิดรายได้แก่คนในชุมชน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรได้โดยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริม เบอร์โทร 053297323 หรือสามารถติดต่อผ่านเกษตรกร นางอรนุช สาตะถา เบอร์ 095-9368066