คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ชิงรางวัลพระราชทาน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ชิงรางวัลพระราชทาน

19 กรกฎาคม 2022
164   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ชิงรางวัลพระราชทาน

ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงการจัดประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับแรงพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นต้นแบบและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพัฒนาลายผ้าพระราชทานให้มีความร่วมสมัย และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

ผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้รับแรงพระทัยจาก “ผ้าขิดลายสมเด็จ” ซึ่งปรากฏอยู่ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทรงนำมาต่อยอดให้มีความร่วมสมัย โดยมีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ในแต่ละลวดลาย ยกตัวอย่างเช่น ลาย S ที่ท้องผ้า หมายถึง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ได้ทรงออกแบบให้เว้นช่องว่างไว้ เพื่อให้ราษฎรได้ร่วมถักทอลวดลายประจำถิ่นของตนเองลงในช่องว่าง เป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ละท้องถิ่น

การจัดประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ปี 2565 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทลายผ้าพระราชทาน แยกตามเทคนิคและเอกลักษณ์ของผ้าประจำถิ่นแต่ละจังหวัด และประเภทงานหัตถกรรม เช่น งานเซรามิก งานจักสาน ที่นำลายพระราชทานมาต่อยอดที่มีความโดดเด่นและยอดเยี่ยม โดยผู้ที่จะส่งชิ้นงานเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไป หรือผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถส่งผ้าเข้าร่วมประกวดได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อคัดเลือกผลงานเข้าประกวดระดับภาคในวันที่ 9 – 10 กันยายน 2565 โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลพระราชทาน ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 รางวัลพิเศษ แบ่งเป็น Best of the Best, สี Trend Book, ลวดลายตามแบบพระราชทานยอดเยี่ยม, Package ยอดเยี่ยม, ผ้าไหมพื้นบ้านยอดเยี่ยม, Young OTOP และ ประเภทงานหัตถกรรมที่นำลายพระราชทานมาต่อยอดที่มีความโดดเด่นและยอดเยี่ยม และประเภทที่ 2 ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 21 รางวัล เหรียญเงิน 21 รางวัลและเหรียญนาก 21 รางวัล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-5311-2647