พากินพาเที่ยว » เยาวชนอำเภอท่าปลา​ จ.อุตรดิตถ์​สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านเสน่ห์เสียงกลองปู่จา

เยาวชนอำเภอท่าปลา​ จ.อุตรดิตถ์​สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านเสน่ห์เสียงกลองปู่จา

17 กรกฎาคม 2022
180   0

Spread the love

เยาวชนอำเภอท่าปลา​ จ.อุตรดิตถ์​สืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านเสน่ห์เสียงกลองปู่จา

สภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๑๔ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสน่ห์เสียงกลองปู่จาอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ รุ่นที่ ๑  ที่วัดห้วยอ้อย ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีพระใบฎีกาไพโรจน์ กนฺตธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลนางพญา เจ้าอาวาสวัดห้วยอ้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยได้รับเกียรติจากพันเอกสุวเทพ ศิริสรณ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นายจรูญ สุปินะ ผู้ใหญ่บ้านเนินสูง หมู่ที่ ๕ ตำบลจริม นายสมชาย ธรรมใจ ผู้ใหญ่บ้านงุ้นงาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลจริม นางสาวออละษา ชมภูง่าว รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา ร่วมกิจกรรมพร้อมพบปะให้กำลังแกเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ

นายเฉลิมพล ทองพา ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลา เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอำเภอท่าปลา กลองปู่จา ซึ่งนับวันยิ่งเรือนจางลง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนได้ สืบสาน รักษา และต่อยอด ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน โดยจัดโครงการแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดห้วยอ้อย ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และรุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดห้วยเลิศ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยได้รับงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ ๑๔

cr ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​