เกษตรเพื่อชีวิต » สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการทำนาโยน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการทำนาโยน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

17 กรกฎาคม 2022
214   0

Spread the love

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ทำนาโยน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ วัดปงป่าเอื้อง ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ พนักราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมทำนาโยน ภายใต้โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา

โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง และพิธีสาธิตการทำนาโยน เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รักษาและสืบสาน ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป