ข่าวภาคเหนือ » เพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19

เพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19

20 เมษายน 2021
346   0

Spread the love

เพชรบูรณ์ ติดตามการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19

นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเตรียมการและดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยและสามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

ทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการเตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในระดับจังหวัดและระดับอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 หากมีการติดเชื้อมากจนโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพียงพอ ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ใช้พื้นที่อาคารเอนกประสงค์ ของสนามกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 คน แยกเป็นชาย 50 เตียง และหญิง 50 เตียง โดยการเปิดใช้งานโรงพยาบาลสนามจังหวัดเพชรบูรณ์ จะเปิดใช้งานเมื่อโรงพยาบาลเพชรบูรณ์มีผู้ป่วย 40 คน เนื่องจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้เพียง 39 คนเท่านั้น หรือขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณาให้เปิดโรงพยาบาลสนาม โดยปัจจุบันจังหวัดเพชรบูรณ์พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม จำนวน 34 ราย(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564) โดยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์และโรงพยาบาลประจำอำเภอ