ข่าวภาคเหนือ » วัดพระ​แท่น​ศิลาอาสน์​ พระอารามหลวง​ อำเภอลับแล​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​จัดหล่อเทียนพรรษา​ 9​ เล่ม

วัดพระ​แท่น​ศิลาอาสน์​ พระอารามหลวง​ อำเภอลับแล​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​จัดหล่อเทียนพรรษา​ 9​ เล่ม

15 กรกฎาคม 2022
109   0

Spread the love

วัดพระ​แท่น​ศิลาอาสน์​ พระอารามหลวง​ อำเภอลับแล​ จังหวัด​อุตรดิตถ์​จัดหล่อเทียนพรรษา​ 9​ เล่ม

นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล ได้ประสานการปฏิบัติงาน กับ นางเรณู อินศิริ ปลัดอำเภอ ( เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ) รักษาราชการแทนนายอำเภอลับแล ได้มอบหมายให้ นายทรงวิทย์ จังติยานนท์ ปลัดอำเภอลับแล ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565
ด้วยวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2565 จำนวน 9 ต้น เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ให้คงอยู่ตลอดไปพร้อมนี้เพื่อนำเทียนไปถวายวัด จำนวน 9 วัด ในกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด


โดยการนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประสานการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งในการนี้ได้มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระวินัยสาทร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก – อุตรดิตถ์ ( ธรรมยุต ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้มี นายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา แล้ววันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 นั้นได้มีการให้พระสงฆ์เถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายสงฆ์และประธานฝ่ายฆราวาสขึ้นประจำที่แท่นเพื่อหล่อเทียนพรรษา พร้อมทั้งได้อธิษฐานหลอมแผ่นขี้ผึ้งประจำปีเกิด แล้วเทหล่อเทียนนำฤกษ์ พระสงฆ์เถรานุเถระ เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นพุทธศาสนิกชน พร้อมด้วยคณะศรัทธา และส่วนราชการ ร่วมการหล่อเทียนตามลำดับ จากนั้นได้มีการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำพร้อมรับพรเป็นการเสร็จพิธี การหล่อเทียนเพื่อถวายเป็นเทียนพรรษา นับเป็นกิจกรรมที่ดีงาม เพราะนอกจากพุทธศาสนิกชนจะได้รับความอิ่มเอิบในกุศลบุญ ที่จะได้เทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะบูชา เพื่ออานิสงส์ผลบุญนำส่งได้แสงสว่างเพื่ออำนวยประโยชน์สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรในการประกอบศาสนกิจในยามรัตติกาล แล้วที่สำคัญคือได้รับความสมัครสมานสามัคคีของหมู่คณะ และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป การจัดพิธีการดังกล่าวได้มีผู้เข้าร่วมได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้น ณ บริเวณมณฑลพิธี หน้าพระวิหารหลวง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระรามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

cr ณัฐ​วัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์​ ภาพ​/ข่าว​อุตรดิตถ์​