ข่าวภาคเหนือ » แม่ฮ่องสอน นายกเมืองยวมใต้เร่งแก้ปัญหาผลกระทบน้ำท่วมซ้ำซาก

แม่ฮ่องสอน นายกเมืองยวมใต้เร่งแก้ปัญหาผลกระทบน้ำท่วมซ้ำซาก

15 กรกฎาคม 2022
103   0

Spread the love

จากปัญหาน้ำท่วมและเกิดน้ำกัดเซาะตามสองฝั่งของเส้นทางน้ำ ที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรและชาวบ้านมานานหลายปี นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ลงมือกันไว้อีกชั้น


ว่าที่พันตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และดร.เกษม กันทาหอม รองนายกฯ พร้อมกับตัวแทนแต่ละชุมชน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานทำกล่องเรียงหิน เพื่อป้องกันตลิ่งพัง โดยเสนอต่อกรมโยธาธิการและผังเมือง มีเป้าหมายก่อสร้างในพื้นที่บริเวณ ลำน้ำยวมและแม่สะเรียงพร้อมลงพื้นที่เพื่อดูพื้นที่ก่อสร้าง หลังจากต้องประสบกับปัญหาอุทกภัยและการกัดเซาะพังทลายของแม่น้ำทุกๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่ติดริมน้ำได้รับความเดือดร้อน แนวตลิ่งเริ่มพังใกล้กับที่อยู่อาศัยของประชาชน และมีแนวโน้มว่าปัญหาจะเพิ่มความรุนแรงขึ้นตามลำดับ


นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ไปดูสถานที่เตรียมก่อสร้างพนังกั้นน้ำเพื่อแก้ปัญหา ดินทรุดบริเวณน้ำยวมช่วงบ้านไร่ หนองผักหนาม ซึ่งในขณะนี้กรมโยธาและผังเมืองได้อนุมัติงบก่อสร้างในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างตลอดแนวที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง หลังการดำเนินการแล้วเสร็จทุกฝ่ายมีความคาดหวังว่าจะเป็นการป้องกันปัญหาได้และสร้างความอุ่นใจกับชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบต่อไป


cr วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน