ข่าวภาคเหนือ » ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

13 กรกฎาคม 2022
152   0

Spread the love

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565

ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นำข้าราชการเจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู นำพระภิกษุ และสามเณร จำนวน ๓๐ รูป ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญของพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนพระอัญญาโกณฑัญญะ บังเกิดดวงตาเห็นธรรมและทูลขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ และวันเข้าพรรษานั้น ในสมัยพุทธกาลช่วงฤดูฝนเป็นฤดูแห่งการเพาะปลูก ทำให้พระสงฆ์อาจไปเหยียบต้นกล้าข้าวและพืชอื่นๆ เสียหาย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน จนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝนไป ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสนี้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการจำพรรษา และด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน