เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเชียงใหม่สร้างแปลงเรียนรู้ไม้ผลพันธุ์ดีแก่คนในชุมชนอำเภอแม่แจ่ม”

“เกษตรเชียงใหม่สร้างแปลงเรียนรู้ไม้ผลพันธุ์ดีแก่คนในชุมชนอำเภอแม่แจ่ม”

8 กรกฎาคม 2022
158   0

Spread the love

“เกษตรเชียงใหม่สร้างแปลงเรียนรู้ไม้ผลพันธุ์ดีแก่คนในชุมชนอำเภอแม่แจ่ม”


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม นายนิวัตน์ นะที เกษตรอำเภอแม่แจ่ม พร้อมเจ้าหน้าที่ นายชุมพล กาวิน่านประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ ร่วมปลูกต้นไม้ แปลงเรียนรู้ไม้ผล(แปลงแม่พันธุ์)บนพื้นที่ 1 ไร่ โดยไม้ผลที่นำมาปลูกเป็นไม้ผลพันธุ์ดีได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงเชียงดาว ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ได้แก่ มะม่วง 25 ต้น อาโวกาโด 30 ต้น มะแขว่น 25 ต้น มะขามเปรี้ยวยักษ์พันธุ์พระราชทาน 5 ต้น ม.9ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่   เกษตรอำเภอกล่าวว่าแปลงเรียนรู้ดังกล่าวจัดทำไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตไม้ผลพันธุ์ดีที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ เป็นแหล่งอาหารแก่คนในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์เป็นแหล่งเรียนรู้แก่คนในชุมชนอีกด้วย