ข่าวภาคเหนือ » องคมนตรี ตรวจเยี่ยมสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง

6 กรกฎาคม 2022
106   0

Spread the love

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง ภายหลังได้วิจัยและสร้างพันธุ์พืชใหม่มาขึ้นทะเบียนพันธุ์หลายชนิด พร้อมนำไปต่อยอดสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าไทลื้อ และคนพื้นเมือง กว่า 1,000 ครัวเรือน

บ่ายวันนี้ (6 ก.ค. 65) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้เดินทางไปติดตามและตรวจเยี่ยมพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในปี 2565 สถานีเกษตรหลวงปางดะ ได้วิจัยเพื่อสร้างพันธุ์พืชใหม่ พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนพันธุ์ และส่งเสริมให้แก่เกษตรกรนำไปทดลองเพาะปลูก อาทิ ว่านสี่ทิศ ควินัว งาหอม นอกจากนี้ สถานีเกษตรหลวงปางดะ ยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชเขตหนาว เขตร้อน ไม้ตัดดอก และอื่นๆ อีก จำนวน 12 ชนิด รวม 288 สายพันธุ์ และได้ส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขาเผ่าไทลื้อ และคนพื้นเมือง 16 หมู่บ้าน รวม 1,865 ครัวเรือน โดยผลผลิตหลักของสถานีเกษตรหลวงปางดะ ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มันเทศญี่ปุ่น กุยช่ายขาว ฟักบัตเตอร์นัท ควินัว และอาโวคาโด

จากนั้น องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ ซึ่งเป็นฟาร์มที่รักษาสายพันธุ์สัตว์ปีก จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ไก่เบรส ไก่กระดูกดำขนดำ ไก่กระดูกดำขนขาว ไก่ฟ้าคอแหวน ไก่เล็กฮอร์น และมีการผลิตลูกพันธุ์ไก่กระดูกดำ ไก่ลูกผสมสามสาย เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน ไก่เล็กฮอร์นเพศเมีย เพื่อผลิตไก่ไข่อินทรีย์ โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ต้นแบบ BCG model จากกรมปศุสัตว์ในปีนี้ และยังได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร และ IFOM

ในการนี้ องคมนตรี ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดในนาของเกษตรกรบ้านแม่สาบ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้พื้นที่เกษตรอย่างคุ้มค่า อีกด้วย