เกษตรเพื่อชีวิต » อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 3 เตรียมผันน้ำให้เกษตรกร อ.พรหมพิราม เพื่อให้มีน้ำทำนากว่า 3,000 ไร่

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 3 เตรียมผันน้ำให้เกษตรกร อ.พรหมพิราม เพื่อให้มีน้ำทำนากว่า 3,000 ไร่

19 เมษายน 2021
358   0

Spread the love

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับสำนักชลประทานที่ 3 เตรียมผันน้ำให้เกษตรกร อ.พรหมพิราม เพื่อให้มีน้ำทำนากว่า 3,000 ไร่

 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากการร้องขอจากผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่หมู่ 10 บ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ นายบุญโลม มากเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง (จุดที่ 1) เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าลงสู่คลองหนองแสงให้เกษตรกรที่อยู่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตร พร้อมทั้งได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (จุดที่ 2) เพิ่มอีกจำนวน 2 เครื่อง เพื่อผันน้ำจากสู่คลองหนองแสงลงสู่คลอง C4 ไปให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงปลายของโครงการบางระกำโมเดล นอกจากนี้ยังได้เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 2 เครื่อง (จุดที่ 3) ผันน้ำจากแม่น้ำยมเก่าจุดที่สองลงสู่คลองมาบประสายเพื่อดันมวลน้ำทั้งหมดเข้าไปยังคลองหนองบอนซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ช่วงกลางของโครงการบางระกำโมเดลได้มีน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ได้ประโยชน์กว่า 3,000 ไร่

ทั้งนี้หากดำเนินการในห้วงเวลานี้เกษตรกรยังสามารถเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันเนื่องจากในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีน้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ท่ามกลางความพึงพอใจของผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่อย่างมาก

cr ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก