ข่าวภาคเหนือ » ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกฯ ติดตามการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกฯ ติดตามการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่

6 กรกฎาคม 2022
122   0

Spread the love

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการใช้กัญชาทางการแพทย์ของหน่วยบริการสุขภาพในโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ย้ำการปลดล็อกกัญชา เป็นการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ หากมีแพทย์กำกับดูแลกระบวนการรักษา โอกาสในการเกิดผลข้างเคียงจะลดน้อยลง

บ่ายวันนี้ (6 ก.ค. 65) นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการใช้กัญชาทางการแพทย์ของหน่วยบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Cannabis Clinic) ของโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า นโยบายการปลดล็อกกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขนั้น เป็นการปลดล็อกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นหลัก ซึ่งได้มีการใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยหลายกลุ่มโรคตามข้อบ่งชี้ ได้แก่ ภาวะปวดประสาท ลมชักดื้อยา คลื่นไส้อาเจียนจากยาเคมีบำบัด กล้ามเนื้อเกร็งจากปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ลดภาวะเบื่ออาหารในผู้ป่วยเอชไอวี ที่มีน้ำหนักน้อย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยที่ดูแลแบบประคับประคอง ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่รักษาด้วยการใช้กัญชาจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาด้วยวิธีมาตรฐานแล้วไม่ได้ผลมาก่อน โดยการใช้กัญชาทางการแพทย์ จะเป็นไปตามขั้นตอนและจะค่อยๆ เพิ่มหรือปรับตามความเหมาะสม ซึ่งหากใช้โดยมีแพทย์กำกับดูแลกระบวนการรักษา โอกาสในการเกิดผลข้างเคียงก็จะลดน้อยหรือแทบไม่มีเลย แต่หากใช้ในทางที่ผิดก็จะส่งผลอันตรายต่อตัวบุคคล

สำหรับแผนการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ ปี 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงต้นน้ำ จะเป็นการดำเนินการสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ปลูกกัญชา กัญชง และมีศูนย์เรียนรู้การปลูกกัญชาทางการแพทย์ ส่วนช่วงกลางน้ำ จะส่งเสริมให้มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนผสมกัญชา ส่งเสริมอุตสาหกรรมสารสกัดกัญชา และส่งเสริมให้มีร้านอาหารกัญชาคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย และในช่วงปลายน้ำ จะเป็นการเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล นำร่อง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสารภี สันป่าตอง แม่วาง และฮอด ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักงานอาหารและยา ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนปลูกกัญชาแล้ว 5,228 ราย รวมจำนวน 870,924 ต้น ซึ่งจะได้มีการพัฒนารูปแบบการบริการกัญชาเพื่อสุขภาพในสปา นวด รวมถึงพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพ