เกษตรเพื่อชีวิต » “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก”

“รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก”

6 กรกฎาคม 2022
110   0

Spread the love

“รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก”


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565   นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดการสัมมนาหลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถ ในการพัฒนาคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออกโดย นายนาวิน อินทจักร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 กล่าวรายงาน นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายวิชัย ตู้แก้ว เกษตรจังหวัดลำพูน ได้นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผลไม้ส่งออกในจังหวัดภาคเหนือร่วมสัมมนาในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ที่ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท


โดยหลักสูตรการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับรู้รับทราบทิศทางแนวโน้มและโอกาสการส่งออกผลไม้ไทย , การส่งออกมะม่วงอบไอน้ำจากไทยไปเกาหลี , การแปรรูเพิ่มมูลค่ายืดอายุผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผลไม้ส่งออกในจังหวัดภาคเหนือ วิทยากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร และบริษัทพีแอนด์เอฟ เทคโน จำกัด