ข่าวภาคเหนือ » องคมนตรี ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการหลวงเลอตอ

องคมนตรี ติดตามการขับเคลื่อนงานโครงการหลวงเลอตอ

6 กรกฎาคม 2022
155   0

Spread the love

องคมนตรี ติดตามงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และพิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดงาน “หัตถกรรม และกัญชงของแม่” ต่อยอดพระราชเสวนีย์สู่การผสมผสานร่วมกับงานหัตถกรรมชนเผ่า

ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่เริ่มดำเนินการในช่วงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยรูปแบบการพัฒนาตามแนวทางโครงการหลวง ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น โดยขณะนี้กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์ฯ เลอตอ แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่หินหลวงน้อย ปัจจุบันกรมชลประทานได้ดำเนินการขุดร่องแกนกลางเขื่อน เพื่อทำการเกร้าท์ (Grouting) บริเวณร่องกลางเขื่อน ขุดร่อง Outlet เพื่อวางท่อเหล็กระบายน้ำลงท้ายอ่าง และเร่งขุดร่องแนวเขื่อนรวมถึงขุดลอกหน้าดินที่เหลือ โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมฯ

ในการนี้ องคมนตรี ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงงานผลิตภัณฑ์จากผ้าใยกัญชง และประชุมพิจารณาการจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “หัตถกรรม และกัญชงของแม่” เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย และพัฒนากัญชง ตามพระราชเสวนีย์ต่อยอดสู่การผสมผสานร่วมกับงานหัตถกรรมชนเผ่า รวมทั้งผลักดันให้เกิดประโยชน์ในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องแก่ครัวเรือนของชนเผ่าบนพื้นที่สูงอย่างแท้จริง


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว-ภาพ
6 กรกฎาคม 2565