ข่าวภาคเหนือ » พะเยา ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 52 ราย คาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

พะเยา ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 52 ราย คาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

19 เมษายน 2021
416   0

Spread the love

พะเยา ผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่ม 52 ราย คาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จังหวัดพะเยา ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ระลอกใหม่เมษายน ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564  พบผู้ป่วยสะสมติดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 52 ราย ทุกรายยังคงนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาล จังหวัดพะเยาพบผู้ป่วยใน 7 อำเภอ ดังนี้ อำเภอเมือง 20 รายเพิ่มมาอีก 2 รายเป็น 22 ราย อำเภอจุน 10 ราย อำเภอเชียงคำ 6 ราย เพิ่มอีก 2 ราย เป็น 8ราย อำเภอดอกคำใต้ 5 ราย อำเภอปง 2 ราย อำเภอภูซาง 2 ราย อำเภอแม่ใจ 2 ราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 1 ราย และอำเภอที่ยังไม่พบผู้ป่วย ได้แก่ อำเภอเชียงม่วนและอำเภอภูกามยาว ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดและระดับอำเภอ/ตำบล จังหวัดพะเยา ได้มีการติดตามผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19  จังหวัดพะเยาทุกราย และจากรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า มีการติดเชื้อในครอบครัว