ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ คุณค่าผ้าถิ่นไทย เสริมสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ คุณค่าผ้าถิ่นไทย เสริมสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

5 กรกฎาคม 2022
161   0

Spread the love

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์อัตลักษณ์ คุณค่าผ้าถิ่นไทย เสริมสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษาและสืบสานรักษาพัฒนาต่อยอดผ้าชาติพันธุ์และผ้าถิ่นไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2525 เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์ คุณค่าผ้าถิ่นไทย เสริมสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และสืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด ผ้าชาติพันธุ์และผ้าถิ่นไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมการออกแบบลายผ้าสร้างสรรค์และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และกิจกรรมการจัดแสดงผลงานเฉลิมพระเกียรติการสร้างสรรค์อัตลักษณ์คุณค่าผ้าถิ่นไทยเสริมสร้างรายได้เศรษฐกิจชุมชน

 

นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้มอบนโยบายผ้าไทยสไตล์แม่ฮ่องสอนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดมุมมองอย่างสร้างสรรค์ในแนวคิดการออกแบบเครื่องแต่งกายเชิงอัตลักษณ์ให้เกิดการจุดประกายและนำไปสู่การประบุกต์ร่วมสมัย