คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผนึกกำลังร่วมกับสายการบินนกแอร์ หาแนวทางจัดการเส้นทางบินเชื่อมต่อ แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ แก้ปัญหาการเดินทาง และสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเสริมรายได้สู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผนึกกำลังร่วมกับสายการบินนกแอร์ หาแนวทางจัดการเส้นทางบินเชื่อมต่อ แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ แก้ปัญหาการเดินทาง และสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเสริมรายได้สู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4 กรกฎาคม 2022
299   0

Spread the love

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผนึกกำลังร่วมกับสายการบินนกแอร์ หาแนวทางจัดการเส้นทางบินเชื่อมต่อ แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ แก้ปัญหาการเดินทาง และสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเสริมรายได้สู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ผนึกกำลังหาแนวทางเชื่อมการเดินทางด้วยสายการบิน ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก้ปัญหาการเดินทางให้คนแม่ฮ่องสอน พร้อมสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเสริมรายได้สู่ชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน


ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเสน่ห์หลากหลายที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม และวิถีชีวิต แต่มีอุปสรรคเรื่องความสะดวก ในการเดินทาง โดยเฉพาะทางถนน ปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์ ทำการบินระหว่าง กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการเดินทางระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความต้องการเดินทางด้วยสายการบินระหว่างเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากสายการบินนกแอร์สามารถเพิ่มเส้นทางการบินดังกล่าวได้ จะยิ่งสร้างความสะดวกในการเดินทาง และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเดินทางมาแม่ฮ่องสอนอีกด้วย


ขณะนายธีรพล โชติชนาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินพาณิชย์ สายการบินนกแอร์ กล่าวว่า สายการบินนกแอร์ พร้อมสนับสนุนด้านการเดินทางทางอากาศให้กับชาวแม่ฮ่องสอน แม้ในช่วงวิกฤติต่างๆ สายการบินนกแอร์ยังคงทำการบิน ด้วยเห็นว่าผู้โดยสารทุกคนล้วนมีความจำเป็นในการเดินทาง แต่อย่างไรก็ตามการบินทุกครั้งต้องมีการบริหารต้นทุน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นสายการบินนกแอร์ จึงต้องการความร่วมมือจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจน เช่น แผนธุรกิจของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางด้วย สายการบินให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึงส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะเดียวกัน สายการยินนกแอร์ก็สามารถบริหารต้นทุนในการดำเนินการได้ ขณะที่เส้นทางการบินระหว่าง กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ ยังคงดำเนินการต่อ เนื่องจากสามารถสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งด้านความสะดวกในการเดินทาง และโอกาสทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี


ด้าน ดร.เกษมสันต์ วีระกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอตั้งคณะทำงานร่วมรัฐเอกชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อร่วมผนึกกำลัง ผลักดัน ให้เกิดกิจกรรมการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสายการบินนกแอร์ เพื่อเปิดเส้นทางการบินระหว่าง เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ เนื่องจากยังมีความต้องการเดินทางสูงมาก ขณะที่เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ สายการบินนกแอร์ยังคงทำการบินต่อไป เนื่องจากสามาร สร้างความสะดวกในการเดินทาง และเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย


ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวในตอนท้ายว่า ความร่วมมือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสายการบินนกแอร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่จะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือให้การเดินทางเข้า-ออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดความสะดวก และคล่องตัว ในการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว บุคลากรภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ก่อให้เกิดการค้าการลงทุน การยกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในที่สุด.
ทางผู้บริหารสายกาบินนกแอร์ กล่าวว่าการประชุมในวันนี้ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และมีความยินดีที่จะร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารเส้นทางการบินเชื่อมต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งพบว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวและการเดินทางในเส้นทางแม่ฮ่องสอนมีสัญญาณดีขึ้นเป็นลำดับ โดยอาจจะมีการปรับเส้นทางการบิน เวลาบิน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทาง การท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศ และหมอกที่ส่งผลต่อทัศนวิสัยการบิน ช่วงเวลาในการบินระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก รวมทั้งการจัดการการบินยังมีต้นทุนที่สูง ซึ่งเครื่องบินที่มีความเหมาะสม คือเครื่องบินแบบ Q400 ที่มีความปลอดภัยสูงมาก แต่เครื่องบินแบบนี้มีจำนวนน้อย และมีกำหนดการบินในเส้นทางอื่นด้วย ดังนั้นต้องจัดสรรให้ลงตัวที่สุด โดยวางรูปแบบไว้หลายรูปแบบ แต่ยังเส้นทางดอนเมือง-แม่ฮ่องสอนไว้ และอาจมีการเพิ่มเส้นทาง เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ตรงกับข้อเสนอของที่ประชุมครั้งนี้ และที่ประชุมของกรมการจังหวัดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจุดเด่นในการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดเชื่อมต่อ (Hub) สามารถเพิ่มความถี่ของการบินที่ตอบโจทย์ผู้เดินทางได้หลากหลาย สามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากเชียงใหม่ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ได้

สำหรับด้านราคา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าสะท้อนว่าที่ผ่านมามีราคาสูงและไม่จูงใจ ทางสายการบินนกแอร์ ได้พิจารณากำหนดราคาที่เป็นจุดร่วมระหว่างสายการบินและลูกค้า ตลอดจนปัจจัยจากกลไกการตลาด รวมทั้งความคุ้มค่าด้วย ซึ่งหากมีการตอบรับการใช้บริการมากขึ้นก็อาจจะมีราคาที่ลดลงได้ โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยินดีช่วยกันสนับสนุน ซึ่งมีแนวทางมากมายและจะเริ่มดำเนินการจัด Joint Promotion ตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมเป็นต้นไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการคมนาคมทางอากาศสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่ชุมชนและสินค้า OTOP ต่างๆ