ข่าวภาคเหนือ » มูลนิธิราชประชามอบของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

มูลนิธิราชประชามอบของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

2 กรกฎาคม 2022
108   0

Spread the love

มูลนิธิราชประชามอบของบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก


วันนี้ (2 กรกฎาคม 2565) ที่ จุดอพยพบ้านใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัย บ้านใหม่ จำนวน 30 ครัวเรือน


เวลาต่อมา ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมอบชุดธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบภัย แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย บ้านผาบ่อง จำนวน 15 ครัวเรือน บ้านป่าปุ๊ จำนวน 15 ครัวเรือน บ้านแม่สะกึด 10 ครัวเรือน หย่อมบ้านห้วยปูแกง จำนวน 5 ครัวเรือน บ้านห้วยเสือเฒ่า จำนวน 2 ครัวเรือน บ้านผาบ่องเหนือ จำนวน 30 ครัวเรือน บ้านห้วยสลอบ(อ่าน ห้วย-สะ-ลอบ) จำนวน 10 ครัวเรือน

cr วิรัตน์ นันทะพรพิบูลย์ จ.แม่ฮ่องสอน