เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรนำทัพสินค้าร่วมงาน Lanna Expo 2022”

“เกษตรนำทัพสินค้าร่วมงาน Lanna Expo 2022”

30 มิถุนายน 2022
168   0

Spread the love

“เกษตรนำทัพสินค้าร่วมงาน Lanna Expo 2022”


วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานพิธีเปิดงานงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Expo 2022 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกาคม 2565 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา


นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือที่มีอัตลักษณ์ล้านนาและมีความหลากหลาย สามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล คาดว่าจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มากกว่า 1 แสนคน ซึ่งเป็นช่องทางการสร้างโอกาสเชื่อมโยงด้านการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง คาดมีเงินสะพัดกว่า 1 พันล้านบาท


ด้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญ พิมพ์ขาล พร้อมนายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นำกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรรุ่นใหม่ ร่วมจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าและนวัตกรรม จำนวน 200 บูธ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า คือ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้าน กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม คลินิกแพทย์แผนไทยและกัญชาทางการแพทย์ กลุ่มสินค้าไลฟ์-สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก เสื้อผ้าพื้นเมือง และกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป นอกจากนี้ยังมี Food Truck โซนอาหารและเครื่องดื่ม อีกด้วยจึงขอเชิญชวนท่านเข้าชมงานอุดหนุนกลุ่มสินค้าทางการเกษตร ,เสื้อผ้า อื่นๆอีกมายมายได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2565นี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่