ข่าวภาคเหนือ » ปปส. ภาค 5 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

ปปส. ภาค 5 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565

30 มิถุนายน 2022
117   0

Spread the love

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้ (30 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมกาแล สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมด้วยผู้มีเกียรติ นางสาวกรภัทร นิษฐาอัครากุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนอธิบดีอัยการภาค 5 พลโท บุญยืน อินกว่าง ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ พลตำรวจตรีพฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 นายไกรเลิศ ดาวเรือง ผอ.ปปส.ภาค 5 และนายเกรียงไกร ยอดเรือน ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ ปี 2565 นี้ มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 รวมจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย โดยในพื้นที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 มีผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 12 ราย โดยเข้าโล่ฯ รับกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ครอบครัวของพันตำรวจตรี พิบูลพันธ์ สุขุมานนท์ สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถูกกลุ่มนักค้ายาเสพติดยิงระหว่างติดตามรถยนต์ต้องสงสัย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ยังมีบุคคลดีเด่น ด้านการปราบปรามยาเสพติด ได้แก่ พันตำรวจตรี ประมินทร์ นาตพันธ์ สารวัตรกองกำกับ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 และด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด ได้แก่ นายกิตติ ศรีอาวัชนาการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่เข้ารับโล่ฯ กับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งบุคคลดีเด่นทั้ง 2 ท่าน ยังได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน อีกท่านละ 100,000 บาท

ด้านสำนักงาน ปปส. ภาค 5 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับดีเด่น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการป้องกันยาเสพติด แก่ ดร.อัญชัญ ชมภูพวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิโครงการหลวง ด้านการปราบปรามยาเสพติด แก่ พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาค 3 และด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด แก่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ได้รับบาดเจ็บในการปฏิการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 6 ราย และมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกจำนวน 5 ราย ด้วย