สกู๊ปพิเศษ » กองทัพภาคที่ 3 รับมือไวรัสโควิด – 19

กองทัพภาคที่ 3 รับมือไวรัสโควิด – 19

18 เมษายน 2021
296   0

Spread the love

กองทัพภาคที่ 3 รับมือไวรัสโควิด – 19

สถานการณ์โรคไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศและการเฝ้าระวัง  วันนี้ยังคงพบผู้ป่วย เพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็น ผู้ป่วยยืนยันสะสมกว่า   42,000 ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล จำนวน 11,916 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน กว่า 30,000 ราย  และมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคกว่า 100 ราย ขณะที่ กองทัพภาคที่ 3 ยังคงประชาสัมพันธ์รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน การปฏิบัติตนแบบ New Normal และการปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันจากโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง  โดยข้อมูลล่าสุดของกองทัพบก พบว่าปัจจุบันมีกำลังพลและครอบครัวในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 ใน 17 จังหวัดภาคเหนือติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำนวน 26 ราย ซึ่ง ทั้งหมดเข้าสู้กระบวนการรักษาในโรงพยาบาลของกองทัพอยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังพลคัดกรองโรครวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรคเบื้องต้นในพื้นที่ชายแดน จำนวนกว่า 2,000 คน จาก กองกำลังผาเมือง ที่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2  อ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย ,จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพชายแดน ไทย – ลาว แห่งที่ 4 อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย, จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อ.ภูซาง จังหวัดพะเยา ,จุดผ่านแดนห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ อ.บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนของกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลคัดกรองโรคบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2  อ.แม่สอด จังหวัดตาก ตลอดจนการเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้ง รพ.สนาม ของกองทัพบก เพิ่มเติม 5 พื้นที่  เพื่อสนับสนุนภารกิจตามความจำเป็นของสถานการณ์ โดยเฉพาะ โรงนอนทหารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน  100 เตียง  สโมสรสราญรมย์ มณฑลทหารบกที่ 310  จังหวัดตาก จำนวน  200  เตียง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 33  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 เตียง และโรงเก็บอากาศยาน กองพลทหารม้าที่ 1 จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน  100 เตียงและหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 37  จังหวัดเชียงราย จำนวน 150 เตียง

นอกจากนี้กองทัพภาคที่ 3 ได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกจ่ายให้กับกำลังพล รวมทั้งครอบครัวและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดย ตั้งแต่ 7 มี.ค. 63 จนถึงปัจจุบัน สามารถผลิตได้จำนวน  167,194  ชิ้น แจกจ่ายไปแล้ว 144,490  ชิ้น  คงเหลือ 22,704 ชิ้น รวมทั้งการจัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นชุดคัดกรองชุดปฐมพยาบาล และชุดรักษาความปลอดภัย สำหรับดูแลผู้เข้ากักกันตัว เพื่อเฝ้าสังเกตอาการในพื้นที่เสี่ยงและการตั้งจุด/ด่านตรวจสกัด ตาม เส้นทางหลักและเส้นทางรองเพื่อควบคุมสถานการณ์

   อย่างไรก็ตามหน่วยทหารในพื้นที่ได้ให้การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โรคโควิด – 19 อย่างต่อเนื่องผ่านทางการนำผลผลิตทางการเกษตรจากโครงการทหารพันธุ์ดีมาจาหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ,การรับซื้อผลผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวสวนที่ประสบปัญหาในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

กาญจนา   เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3