ข่าวภาคเหนือ » มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่

25 มิถุนายน 2022
127   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ปลูกฝังให้ประชาชนรักผืนป่า และร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เพื่อลมหายใจของพี่น้องชาวเชียงใหม่

วันนี้ (25 มิ.ย. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ (Chiang Mai Beat The Haze Charity Run) ซึ่งจัดขึ้นที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อหาทุนสมทบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศที่สะอาด ภายใต้สโลแกน “เพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน” ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ และเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ป่า โดยเฉพาะ ดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งถือเป็นแหล่งพื้นที่ป่าที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่

สำหรับกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั้งนี้ ได้แบ่งการวิ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย ประเภทที่ 1 Hazy Twenty ระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นการวิ่งระยะไกลบนเชิงดอยสุเทพ ไต่ระดับความสูงกว่า 600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล , ประเภทที่ 2 วิ่ง Fun Run : Dusty Five เป็นการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ท่ามกลางธรรมชาติป่าเชิงดอยสุเทพ และประเภทที่ 3 การวิ่ง Activity : The Tree Hunting ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ที่มาวิ่งแบบครอบครัว โดยตลอดเส้นทางการวิ่งจะมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ และนันทนาการกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสและเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับดอยสุเทพ ระบบนิเวศและการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างใกล้ชิด