ข่าวภาคเหนือ » จัดหางานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “นัดพบแรงงานใหญ่ ปี 2565”

จัดหางานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “นัดพบแรงงานใหญ่ ปี 2565”

25 มิถุนายน 2022
76   0

Spread the love

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “นัดพบแรงงานใหญ่ ปี 2565” เพิ่มโอกาสการมีงานทำแก่ผู้ว่างงาน สมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงกว่า 1,000 อัตรา

วันนี้ (25 มิ.ย. 65) ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมนัดพบแรงงานใหญ่ ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงแรงงาน นำโดย นายเอกลักษณ์  อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ รวมทั้งให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน  แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนช่วยให้นายจ้างได้พนักงานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ

ภายในงานมีการรับสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง จำนวน 31 บริษัท จำนวน 169 ตำแหน่ง รวม 1,084 อัตรา การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 หน่วย ได้แก่ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ การรับลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เว็บไซด์  toea.doe.go.th การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ รวมถึงการแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสมัครงาน

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ที่เหมาะสม แก้ไขปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานให้กับสถานประกอบการ