เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเมืองพร้าววัยเก่าตัดหญ้า รดน้ำทางโทรศัพท์ ทิ้งลำไยเม็ดทำลำไยช่อคุณภาพ”

“เกษตรเมืองพร้าววัยเก่าตัดหญ้า รดน้ำทางโทรศัพท์ ทิ้งลำไยเม็ดทำลำไยช่อคุณภาพ”

25 มิถุนายน 2022
265   0

Spread the love

“เกษตรเมืองพร้าววัยเก่าตัดหญ้า รดน้ำทางโทรศัพท์ ทิ้งลำไยเม็ดทำลำไยช่อคุณภาพ”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้นำ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวสุกัญญา มนูแสง เกษตรอำเภอพร้าว และนายอรรณพ คำนวล เกษตรต้นแบบ ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตลำไยคุณภาพแก่เกษตรกร 30 ราย ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

นางสาวสุกัญญา มนูแสง เกษตรอำเภอพร้าว กล่าวว่าอำเภอพร้าวเป็นแหล่งผลิตลำไยคุณภาพ มีพื้นที่ปลูก55,388 ไร่ เป็นอันดับที่ 2 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้ผลผลิตท้ายฤดูเพราะด้วยสภาพภูมิอากาศเอื้ออำนวย และอยู่บนที่สูงและทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ และเกษตรกรมีการใช้เทคโลโนยี องค์ความรู้ในการผลิตลำไยคุณภาพ พร้อมถ่ายทอดแก่เกษตรกรใกล้เคียงจึงดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 เป็นการศึกษาจากเกษตรกรต้นแบบการผลิตลำไยคุณภาพประกอบด้วย
– การตัดช่อผลลำไยเพื่อให้ได้ขนาด AA
– การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบลำไย ผลลำไย กิ่งลำไย ภายในแปลงเลยเป็นการลดต้นทุนทั้ค่าแรง และค่าปุ๋ย
– ระบบน้ำอัจฉริยะ และเครื่องตัดหญ้าบน โทรศัพท์มือถือเป็นการช่วยลดต้นทุนแรงงานในการดูแลรดน้ำ และลดการสูญเสียน้ำ เพราะใช้ระบบสปริงเกอร์มาช่วยอีกทั้งลดค่าแรงในการกำจัดวัชพืชภายในแปลงอีกด้วย