เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรกรอำเภอกัลยาฯนำวัวแทนเครื่องตัดหญ้าตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยมีชีวิตลดต้นทุนรายได้

เกษตรกรอำเภอกัลยาฯนำวัวแทนเครื่องตัดหญ้าตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยมีชีวิตลดต้นทุนรายได้

22 มิถุนายน 2022
192   0

Spread the love

เกษตรกรอำเภอกัลยาฯนำวัวแทนเครื่องตัดหญ้าตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยมีชีวิตลดต้นทุนรายได้


วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SMART FARMER) อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอ พร้อมทั้งนายรัตนากร ยอดใจเพ็ชร เกษตรอำเภอร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ณ ม.4บ้านห้วยบง ต.บ้านจันทร์


เกษตรกรต้บแบบ นางวิไลพรรณ นามแก้ว อายุ 62 ปี ทำการเกษตรปลูกพืชผสมผสานโดยไม่ใช้สารเคมี โดยแบ่งพื้นที่ 10 ไร่ อะโวคาโด3 ไร่ ข้าว 3ไร่ นอกนั้นปลูก ส้ม พลับ เลี้ยงปลาและเลี้ยงวัว โดยอะโวคาโดเป็นพืชสร้างรายได้หลัก พันธุ์ที่ได้แก่ พันธุ์พิงค์เคอตัน พันธุ์แฮสฯ อายุเพียง 3 ปีก็ให้ผลผลิตให้ผลผลิตในช่วงตุลาคม-พฤศจิกายน ตลาดหลักก็จะเป็นโครงการหลวง และคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนการดูแลก็ไม่มีอะไรยุ่งยากโดยปล่อยวัวที่เลี้ยงมากินหญ้าในสวนเป็นการกำจัดวัชพืชในแปลง ส่วนมูลวัวนำไปทำปุ๋ย ข้าวก็ปลูกไว้กินตลอดปี บางปีก็แบ่งวัวขายออกไปบ้าง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ปีละหลายแสนบาท ซึ่งปัจจุบันเริ่มทำการตลาดออนไลน์ สามารถสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง


เกษตรอำเภอกล่าวเพิ่มเติมว่านี่เป็นตัวอย่างเกษตรกรที่ทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี กิจกรรมทุกอย่างเป็นไปอย่างเกื้อกูล ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะภาวะปุ๋ยแพง อีกทั้งที่สำคัญตลาดยังวิ่งมาหาถึงหน้าบ้าน โดยเกษตรกรน้อมนำดำเนินกิจกรรมทุกอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมเป็นตัวอย่างแก่เกษตรผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ต่อไป