พากินพาเที่ยว » อบต.ป่ามะม่วง เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ “กาดหัวขัว” หัวสะพานแขวนสมโภชกรุงรัตน์โกสินทร์ 200 ปี อ.เมืองตาก

อบต.ป่ามะม่วง เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ “กาดหัวขัว” หัวสะพานแขวนสมโภชกรุงรัตน์โกสินทร์ 200 ปี อ.เมืองตาก

22 มิถุนายน 2022
131   0

Spread the love

อบต.ป่ามะม่วง เปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ “กาดหัวขัว” หัวสะพานแขวนสมโภชกรุงรัตน์โกสินทร์ 200 ปี อ.เมืองตาก ภายใต้โครงการตลาดชุมชน ตามนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

ที่บริเวณหัวสะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายเสน่ห์ ไชยมงคล ปลัดอำเภอเมืองตาก เป็นประธานพิธีเปิดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ “กาดหัวขัว” หัวสะพานแขวนสมโภชกรุงรัตน์โกสินทร์ 200 ปี ภายใต้โครงการตลาดชุมชน ตามนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก โดยมี นายสมคิด พุกวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงาน

สำหรับการเปิดตลาดชุมชนในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะม่วง ได้ดำเนินการขึ้น เนื่องจากตำบลป่ามะม่วงเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีผลิตภัณฑ์ที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อถึงวิถีชีวิตที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เป็นมรดกทางภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ และสามารถนำมาพัฒนาเป็นสินค้า ของที่ระลึก เพื่อสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน และยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนด้วย โดยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน นักเรียน/นักศึกษา เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในตลาด

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเยี่ยมชมตลาดชุมชน (กาดหัวขัว) ได้ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ บริเวณหัวสะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ฝั่งตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ภาพ/ข่าว โดย  ส.ปชส.ตาก