เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริอำเภอแม่ริม”

“เกษตรเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริอำเภอแม่ริม”

21 มิถุนายน 2022
155   0

Spread the love

เกษตรเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริอำเภอแม่ริม


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์โครงการหลวงหนองหอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยนายพีระชาติ เรืองประดิษฐ์ หัวหน้าพัฒนาโครงการร่วมหารือเชิงนโยบายเพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่  ซึ่งโครงการหลวงหนองหอย แบ่งพื้นที่การทำงาน  3  ส่วนงาน  ได้แก่  โรงงานคัดบรรจุ, ศูนย์เรียนรู้วิจัยพันธุ์พืช , และศูนย์เรียนรู้วนเกษตรม่อนแจ่ม อาทิ พืชสมุนไพร ไทยและต่างประเทศ ที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือทั้งด้านวิชาการขับเคลื่อนสู่เกษตรกร


ในการนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวันพันธุ์สุรนารี 473  แก่ นางสาวชฎารัตน์ เมฆเจริญ เกษตรอำเภอแม่ริม เพื่อให้สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ริมปลูกในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา ซึ่งนำไปปลูกเป็นพืชทางเลือกเพิ่มมูลค่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายพันธุ์แก่เกษตรกร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์ดอกทานตะวันพันธุ์สุรนารี 473   มีคุณลักษณะเด่น คือ เป็นพันธุ์เบา ใช้เวลาประมาน 60 วันออกดอกอายุ120 วันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ดูแลง่าย มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้ดี ทนโรคและแมลง ตัวเมล็ดพันธุ์มีราคาถูก เกษตรกรจำหน่ายในราคากิโลกรัมละประมาน 100 บาท รวมทั้งเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดไว้สำหรับปลูกในปีถัดไปได้ สามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย