เกษตรเพื่อชีวิต » “เกษตรเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”

“เกษตรเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”

21 มิถุนายน 2022
188   0

Spread the love

“เกษตรเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร”


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา11.00 น.นายเจริญ พิมพ์ขาลเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร ณ อัคระคีรี รีสอร์ท อ.สะเมิงจ.เชียงใหม่ โดยนางผุสดีวรรณ บุญเรือง เกษครอำเภอสะเมิง การจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้กิจกรรม จัดอบรมเกษตรกรผู้นำจำนวน 30 ราย 2 ครั้ง  และกิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (ศึกษาดูงาน)  จำนวน 1 ครั้ง


สำหรับกิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (ศึกษาดูงาน)  ที่ อัคระคีรี ออแกนิคฟาร์ม หมู่ 5 ตำบลสะเมิงเหนือ  ครั้งนี้เป็นสถานที่ที่มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย์ และการน้อมนำหลักปรัชญาขอเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ซึ่งมีควาสอดคล้องกับหลักสูตรการอบรมเกษตรกรผู้นำจำนวน 2 ครั้ง  เพื่อให้เกษตรกรผู้นำสามารถนำความรู้ที่ได้ปรับใช้ในอาชีพตนเองต่อไป