เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรกรสะเมิงรวมกลุ่มผลิตถั่วลิสงแปลงใหญ่สร้างรายได้ให้ชุมชน

เกษตรกรสะเมิงรวมกลุ่มผลิตถั่วลิสงแปลงใหญ่สร้างรายได้ให้ชุมชน

21 มิถุนายน 2022
187   0

Spread the love

“เกษตรกรสะเมิงรวมกลุ่มผลิตถั่วลิสงแปลงใหญ่สร้างรายได้งาม”


วันที่ 21มิถุนายน 2565  นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวถั่วลิสงแปลงใหญ่ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิงจ.เชียงใหม่ โดยนางผุสดีวรรณ บุญเรือง เกษตรอำเภอสะเมิง พร้อมนางภาวนา โกมลนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือ นายจตุรงค์ ตาทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเมิงเหนือให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมพื้นที่ปลูก


ปัจจุบันอำเภอสะเมิงมีพื้นที่ปลูกถั่วลิสง 1,700ไร่ เกษตรกรจำนวนขับเคลื่อนดำเนินการส่งเสริมตามระบบแปลงใหญ่ 1แปลง และได้รับสนับสนุนงบประมานจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ นำมาทำลานตากผลผลิต โรงแปรรูปผลิต   ส่วนการผลิตถั่วลิสงอำเภอสะเมิงปัจจุบันอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนายอ้าย จันทร์ไชยชนะ ปลูกถั่วเหลืองประมาณ 4ไร่ครึ่ง พันธุ์ที่ปลูกคือพันธุ์กาฬาสินธุ์ 2 ช่วงนี้ผลผลิตราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ12-14 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการเก็บเกี่ยวนั้นเกษตรกรบางส่วนยังคงใช้วิธีการลงแขกอยู่ ซึ่งเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ยังแนะนำให้เกษตรกรไถกลบในแปลงเพราะรากถั่วจะมีเชื้อไรโซเบียม ซึ่งสามารถช่วยตรึงไนโตรเจนลดต้นทุนการผลิตเรื่องการใช้ปุ๋ยในการปลูกข้าวของเกษตรกรในฤดูกาลต่อไป