ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดเชียงใหม่ เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือในช่วงหน้าฝนนี้

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือในช่วงหน้าฝนนี้

21 มิถุนายน 2022
145   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือในช่วงหน้าฝนนี้

วันนี้ (21 มิ.ย. 65)  นายอรุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจากการที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ เพื่อมอบหมายภารกิจให้คณะทำงานได้ร่วมวางแผน ดูแล รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเขตพื้นที่เสี่ยงทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น-เซ็นทรัล แอร์พอร์ต, บริเวณหน้าสนามกอล์ฟลานนา, บริเวณถนนห้วยแก้ว, บริเวณช่างเคี่ยน, บริเวณหลังเชียงใหม่ภูคำ, บริเวณสี่แยกต้นพยอม, บริเวณกาดก้อม ชุมชนศรีปิงเมือง, บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, บริเวณประตูน้ำดอนชัย, บริเวณสี่แยกบิ๊กซีแม่เหียะ และบริเวณหมู่บ้านดาราวดี เพื่อดำเนินการแก้ไขทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยการขุดลอกทางระบายน้ำ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อเร่งระบายน้ำในจุดรับน้ำสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ

ด้าน นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เสี่ยงที่เป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากทั้งหมด 10 จุด เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 6 จุด ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดน้ำท่วมซ้ำซาก โดยการลดระดับน้ำในคูเมือง เพื่อให้เป็นแก้มลิงในการรองรับน้ำ พร้อมทั้งยกระดับถนนปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีตเพื่อให้มีระดับสูงขึ้นในเส้นทางตลาดต้นพยอม ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันทุกเส้นทาง ด้วยการทะลวงท่อ กำจัดวัชพืชในคลองแม่ข่า ปรับปรุงช่องทางน้ำ รวมถึงเตรียมพื้นที่รองรับน้ำ และการจัดหาอุปกรณ์แบริเออร์พลาสติก เพื่อใช้เป็นกำแพงกั้นน้ำ ที่สะดวกต่อการขนย้ายแทนการใช้กระสอบทรายแบบเดิม และได้เตรียมเสนอแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวสำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในระยะต่อไป