พากินพาเที่ยว » จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน”

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน”

21 มิถุนายน 2022
163   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน”

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงศักยภาพของสินค้า บริการ ที่มีอัตลักษณ์ล้านนาและมีความหลากหลายสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากลของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,แม่ฮ่องสอน)

วันนี้ (21 มิ.ย. 65) นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจําหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน” เพื่อแสดงถึงศักยภาพของสินค้าที่มีอัตลักษณ์ล้านนา และมีความหลากหลายสามารถต่อยอดสู่ตลาดสากลของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยครั้งนี้จะจัดงานควบคู่กับอีกงานใหญ่ คือ งานหมกรรมแสดงสินค้าและวัตกรรมอุตสาหกรรมของไทย หรือ FTI EXPO 2022 ซึ่งจะทำให้ได้รับประโยชน์จากกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจากทุกภาคทั่วประเทศ ที่จะเดินทางมาร่วมงานกว่า 500 บริษัทด้วย


นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงาน Lanna Expo 2022 ในปีนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีโอกาสจัดร่วมกับงานมหกรรม FTI EXPO 2022 โดยจะนำสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวนกว่า 200 บูธ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึกและอื่น ๆ และ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรแปรรูป พร้อมจัดให้มี Food Truck โซนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริการลูกค้าที่มาเที่ยวชมภายในงาน นอกจากนี้จะมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า (Pavilion) นำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของตลาดยุคใหม่ กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกกับผู้ประกอบการ กิจกรรมสินค้านาทีทอง-การประมูลผ่านการไลฟ์สดทางออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการขาย และการแสดงจากศิลปินล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งโดยเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป การแข่งขันส้มตำลำซิ่งหรือส้มตำลีลา และกิจกรรมลุ้นรับโชคทุกวัน ทั้งนี้มีกำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่