แวดวงการศึกษา » คณะแพทยฯ มช.หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ขับเคลื่อ่นการรับนักศึกษาปริญญาเอก

คณะแพทยฯ มช.หารือกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ขับเคลื่อ่นการรับนักศึกษาปริญญาเอก

21 มิถุนายน 2022
145   0

Spread the love

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการรับนักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. กับ มหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565ที่ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่             ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์, ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการรับนักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. กับ มหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน