ข่าวภาคเหนือ » ฉก.ม.3 เข้มชายแดน ป้องกันลักลอบเข้าเมืองและยาเสพติด หลังเกิดปัญหาสู้รับในประเทศเพื่อนบ้าน

ฉก.ม.3 เข้มชายแดน ป้องกันลักลอบเข้าเมืองและยาเสพติด หลังเกิดปัญหาสู้รับในประเทศเพื่อนบ้าน

18 มิถุนายน 2022
151   0

Spread the love

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ลาดตระเวน ป้องกันพื้นที่ชายแดน สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการทะลักเข้ามาของขบวนการค้ายาเสพติด หลังเกิดปัญหาสู้รับในประเทศเพื่อนบ้าน

หลังจากที่มีการสกัดกั้นและจับกุมผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในได้อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมา ด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ภายใต้การอำนวยการของ  พลตรีศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ได้มีคำสั่งให้หน่วยทหารที่รับผิดชอบในพื้นที่ตรวจเข้มชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบหนบหนีเข้าเมือง และการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน

พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาการสู้รบภายใน และปัญหาการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในประเทศเมียนมา ทำให้ไม่มีงานทำ ส่วนหนึ่งก็หนีภัยจากการสู้รบจากการถูกเกณฑ์ไปเป็นทหาร ทำให้มีความต้องการที่จะข้ามมาหางานทำในประเทศไทย ซึ่งสถานการณ์การหลบหนีเข้าเมืองค่อนข้างหนัก โดยมีการหลบหนีเข้าเมืองทุกวัน ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยการเดินเท้าเข้ามาทางธรรมชาติซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง ก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการหลบหนีเข้าออกราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการนำโรคติดต่อเข้ามาด้วย  ซึ่งได้วางกำลังตรึงชายแดยโดยเฉพาะด้าน อ.แม่สาย และ อ.แม่ฟ้าหลวง

“ภาพรวมของสถานการณ์ยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงอยู่ในความพยายามที่จะเข้ามาในราชอาณาจักรเพราะมีแหล่งผลิตอยู่ใกล้ และมีเส้นทางลำเลียงที่ใกล้ที่สุดที่จะนำเข้ามาภายในประเทศ และนำส่งออกไปประเทศที่ 3 ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีระยะสั้นที่สุด ถือว่าสถานการณ์เรื่องยาเสพติดยังคงความรุณแรงอยู่” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กล่าว

ในส่วนของรูปแบบของการลักลอบเข้าเมืองจะพบว่า จะมีการลักลอบข้ามลำน้ำสาย และเข้ามาทางภูมิประเทศ โดยมีคนมารับ โดยจะมาครั้งละ 10-30 คน ตามที่เคยจับได้ ในส่วนของยาเสพติดจะมีการลักลอบเข้ามาที่แตกต่างกัน ประมาณ 10 คน โดยลักษณะการลักลอบเข้ามาจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

cr ณัฐวัตร ลาพิงค์/เชียงราย